Stanislav Gilar

Celé jméno a příjmení včetně titulů:

  • Ing. Stanislav Gilar

Nejvyšší dosažené odborné vzdělání + název školy (fakulta, obor):

  • vysokoškolské, VUT Brno, FAST, pozemní stavby

Jaké další odborné vzdělání / specializaci / odbornost byste rád uvedl?

  • Autorizace D02

Jak dlouho se již věnujete práci ve stavebnictví / developmentu?

  • 26 let

Jak dlouho působíte na své současné pozici?

  • 16 měsíců